Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2018-08-03
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
chris
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna