Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk uralski (Strix uralensis)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
7
Data obserwacji:
2018-05-31
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
informacje od koleżanki