Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
35
Data obserwacji:
2018-01-07
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Ewa Z-G
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna