Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Liczba:
1
Województwo:
łódzkie
Data obserwacji:
2024-07-09
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
mawez
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna