Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Śpiewak (Turdus philomelos)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2024-07-08
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna