Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel (Passer domesticus)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2024-07-08
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna