Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2024-06-18 22:20:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna