Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2024-06-19
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna