Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2024-06-19
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
na środkowej sekcji jezdni
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna