Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel (Passer domesticus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2024-06-09
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna