Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
1725 O
Data obserwacji:
2024-05-13
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
tory
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
rów
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna