Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2024-05-13 22:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna