Obserwacja

Gromada:
Płazy
Liczba:
14
Długość odcinka:
800 m.
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2024-04-02
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
rzeka
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Opis gatunku:
małe płazy, znacznie uszkodzone (bez elementów żółtych i pomarańczowych)
Dodatkowy opis:
dolinka rzeki Jędrzejnicy
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna