Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2024-03-31
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna