Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Tchórz (Mustela putorius)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2024-04-01
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Opis gatunku:
Martwy osobnik na poboczu drogi.
Obserwator:
Paweł Buczyński
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna