Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2024-04-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
tory
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna