Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S7
Data obserwacji:
2024-04-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna