Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
88
Data obserwacji:
2024-02-10
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna