Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
372
Data obserwacji:
2024-02-07
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
awbaran
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna