Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
48
Data obserwacji:
2024-02-01
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
Pozostało po nim tylko włosie.
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna