Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Pies domowy (Canis familiaris)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2024-01-05
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna