Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bączek (Ixobrychus minutus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2019-09-13
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
tory
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
ptak leżący na poboczu na skrzyżowaniu drogi z torem kolejowym, w pobliżu podmokły teren z szuwarami
Obserwator:
Iwona Moczek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna