Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
ul.Karpack
Data obserwacji:
2010-06-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Opis gatunku:
kura bażanta
Dodatkowy opis:
to dzielnica Bielska-Białej- domów w ogrodach,dawnych gospodarstw, duży cmentarz komunalny,sady
Obserwator:
Iwona Moczek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna,ptak przypuszczalnie zderzył się z samochodem najwyżej 1-2 godziny wcześniej