Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
15
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2023-11-19 00:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna