Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2023-11-13
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
CzarekM
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna