Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
S8
Data obserwacji:
2023-09-18
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Opis gatunku:
Duży ssak
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna