Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
372
Data obserwacji:
2023-09-19
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
rzeka
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
awbaran
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna