Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
DW 423
Data obserwacji:
2023-09-18
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
OlafWśrodZwierząt
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna