Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krogulec (Accipiter nisus)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
865
Data obserwacji:
2023-08-26
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
rafalsz89
Źródło obserwacji:
obs. Paweł Malczyk