Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Liczba:
3
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2023-09-17
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Trzy osobniki na ok. 50 m
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna