Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel/Mazurek (Passer sp.)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2023-09-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
wieś/sad
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna