Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Śpiewak (Turdus philomelos)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
731
Data obserwacji:
2023-09-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna