Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
S19
Data obserwacji:
2023-09-12
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna