Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubelskie
Data obserwacji:
2023-09-12
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
rów
Dodatkowy opis:
300 m od gminnego składowiska odpadów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna