Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wilk (Canis lupus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
25
Data obserwacji:
2023-08-31
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
nieznane
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Dodatkowy opis:
LOKALIZACJA PRZYBLIŻONA
Obserwator:
Antoni
Źródło obserwacji:
Informacja z portalu "Z szarym za płotem"