Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łoś (Alces alces)
Liczba:
2
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2023-09-12 06:20:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
obok trasy S17
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna