Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dymówka (Hirundo rustica)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
E40
Data obserwacji:
2023-09-12
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna