Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2023-05-31
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna