Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sroka (Pica pica)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
73
Data obserwacji:
2023-05-31
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Szymon_Rogaczewski
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna