Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mazurek (Passer montanus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2023-05-11
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna