Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Cierniówka (Sylvia communis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2023-05-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna