Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Zaskroniec (Natrix natrix)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
łódzkie
Data obserwacji:
2023-05-27
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
Dawid K.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna