Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
11
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2023-05-29 21:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
skraj lasu (jedna str. drogi)
Dodatkowy opis:
centrum handlowo-rozrywkowe i mini-park leśny
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja Miejski Reporter FB i współpracownicy