Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Szczygieł (Carduelis carduelis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
417
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
żywopłot
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
żywopłot
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna