Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mazurek (Passer montanus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-24
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
żywopłot
rów
Dodatkowy opis:
Podlot, pióra jeszcze rosną
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna