Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Liczba:
2
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-29
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Dodatkowy opis:
Oba ptaki dorosłe (wiek "po 1 r.życia")
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna