Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna