Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Zaskroniec (Natrix natrix)
Liczba:
1
Długość odcinka:
100 m.
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna