Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
16
Data obserwacji:
2023-05-28 05:50:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna