Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Śpiewak (Turdus philomelos)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2023-05-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna